dinsdag 14 april 2009

Geld Maakt Echt Gelukkig

Eén van de redenen waarom mensen verder willen studeren, is om een promotie te krijgen of zelfs een hele nieuwe job te zoeken. En één van de redenen daarvoor is niet alleen meer verantwoordelijkheid, maar ook een beter salaris. Meer geld dus. Laten we een kat een kat noemen.

Maar maakt geld ook echt gelukkig ?

Volgens de Beatles kun je liefde niet kopen en wijze mensen verzekeren ons herhaaldelijk dat geld niet gelukkig maakt. Wat velen van ons niet belet om toch, via de Nationale Loterij, een gooi te doen naar het grote geld.
En we hebben gelijk, zo meldt de Independent on Sunday, want dat mensen die rijk zijn geworden zich heel wat gelukkiger voelen dan voorheen, is nu wetenschappelijk aangetoond.

Dat gebeurde door professor Andrew Oswald en zijn collega's aan de universiteit van Warwich. Zij namen statistieken van de jongste zeven jaar onder de loep over geestelijke gezondheid, depressie en geluk en keken daarbij in het bijzonder naar de gemoedstoestand van mensen die een loterijprijs hadden gewonnen.

Dat hoefde niet eens zo'n gigantisch bedrag te zijn als momenteel te winnen valt met Euromillions, want de vorsers beperkten zich tot mensen die tussen de 1.300 en 150.000 euro hadden gewonnen. Dat bleek genoeg, want die mensen zitten merkbaar beter in hun vel dan wie het juiste lot niet had getrokken.

Merkwaardig daarbij is wel dat dit positieve effect niet onmiddellijk merkbaar is. Integendeel: tijdens het eerste jaar na de loterijwinst nemen de stressgevoelens zelfs toe.

Om het met professor Oswalds woorden te zeggen "er is geen sprake van een onmiddellijk geluksgevoel".
Maar het is kennelijk een kwestie van wennen, want een jaartje later blijkt dat zo'n loterijwinnaar veel gelukkiger door het leven gaat dan voorheen, laat staan dan mensen die het moeten rooien zonder een extraatje van duizenden euro's.

De DT-regel

Ik krijg het langzaam op mijn heupen van mensen die beweren dat de dt-regel zo moeilijk is. Er is eigenlijk helemaal niets moeilijk aan, het is gewoon een kwestie van gezond verstand te gebruiken.

Voor al wie er nog problemen mee heeft : hier is de regel


Enkele basisprincipes :

1. Tegenwoordige tijd :

ik = stam / Jij = stam+t / hij = stam+t
vb. werken : ik werk / jij werkt / hij werkt
vb. worden : ik word / jij wordt / hij wordt
vb. zitten : ik zit / jij zit / hij zit

2. Inversie (bij vragen bijvoorbeeld)

ik = stam / Jij = stam / hij = stam+t

vb. werken : werk ik ? / werk jij ? / werkt hij ?
vb. worden : word ik ? / word jij ? / wordt hij ?
vb. zitten : zit ik ? / zit jij ? / zit hij ?

3. NOOIT een 'd' toevoegen in de tegenwoordige tijd ! Nooit !

4. Voltooid tegenwoordige tijd en verleden tijd

Vergeet alle moeilijke regeltjes over 't kofschip en laat ook 't fokschaap maar op stal staan, hier zijn de enige twee regels die je moet onthouden :

- nooit een "dt" zetten in de voltooid tegenwoordige tijd of verleden tijd;
- vervoeg het werkwoord gewoon in het verleden. Wat je hoort, is wat je moet schrijven in de voltooid tegenwoordige tijd.

Enkele voorbeelden :
- het werkwoord "gebeuren". In het verleden zeg je : "het gebeurde". Je hoort een "d". Dus schrijf je ook een "d" in de VTT : "het is gebeurd".
- het werkwoord "branden". In het verleden zeg je : "het brandde". Je hoort een "d". dus schrijf je ook een "d" in de VTT : "het heeft gebrand"
- het werkwoord "werken". Verleden = het werkte. Je hoort een "t", dus "ik heb gewerkt".

maandag 13 april 2009

Wat is Tweedekansonderwijs

Met de slogan "Het is nooit te laat om je diploma in te halen" probeert het Centrum voor Volwassenonderwijs 18-plussers aan een diploma te helpen. Op hun website krijg je een overzicht van de verschillende diensten over heel Vlaanderen waar je terecht kan voor meer informatie.

Wat doet de Federatie Tweedekansonderwijs Vlaanderen?

De Federatie Tweedekansonderwijs Vlaanderen vzw overkoepelt de meeste centra voor volwassenenonderwijs die +18-jarigen voorbereiden op het diploma secundair onderwijs.
Het einddiploma is gelijk aan het diploma secundair onderwijs van het leerplichtonderwijs.

Internet voor Iedereen

dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 01/05/2007

De overheidsactie "Internet voor iedereen" wordt verlengd tot 18 april 2007. Normaal zou de actie dit jaar aflopen.
Met de actie wil minister van Informatisering Peter Vanvelthoven het gebruik van interent aanmoedigen.

Wat kan u van deze actie verwachten ?

Mensen kunnen een pakket kopen waarin een pc of laptop, een gratis internetabonnement, software, vier uur opleiding en een ID-kaartlezer zitten.

Wie het pakket koopt, krijgt een fiscaal voordeel van 21% bij de belastingaangifte van 2007. Tussen april en september 2006 gingen al 17.000 pakketten over de toonbank. Het initiatief loopt in samenwerking met o.a. Fujitsu Siemens, Packard Bell en Telenet.

En u ? Kent u mensen die van dit aanbod gebruik hebben gemaakt ?

zondag 12 april 2009

Hoe overleef je een zakendinner?

Hoe overleef je een zakenlunch? Wel, heel gewoon, door het naleven van een aantal basisregels.

11 regels voor een gezellige zakenlunch

1. Zet je ellebogen niet op tafel.
2. Steek nooit een mes in je mond.
3. Gebruik je servet om je mond af te vegen voordat je drinkt.
4. Klink niet met je glas. Hef het gewoon en kijk de andere in de ogen.
5. Gebruik je mes enkel om je vlees te snijden.
6. Als je even pauzeert, leg je je mes en je vork in je bord, maar niet met de uiteinden op tafel.
7. Ben je klaar, leg dan je mes en vork aan de rechterzijde, met de punten gericht naar het midden van het bord.
8. Al mag je sommige etenswaren met je handen eten, probeer dit toch zoveel mogelijk te vermijden.
9. Kies voor gerechten waarvan je weet dat je ze op een normale manier de baas kan.
10. Als een vrouw je uitnodigt, laat je haar ook gewoon de rekening betalen.
11. Zeg nooit aan het begin van een maaltijd dat iedereen gerust zijn gang kan gaan want dat het bedrijf betaalt. Dit komt bijzonder onprofessioneel over.

Excel : Gegevens uit twee cellen samenvoegen

Ik gebruik Excel veel voor het maken van (adres)lijsten. U kan natuurlijk ook Acces gebruik, maar Excel is makkelijk en snel. In een goede database zijn de gegevens netjes gescheiden. Als u een kolom hebt voor de postcode en één voor de woonplaats, dan wilt u misschien op een andere plaats in het werkblad een cel vullen met zowel de postcode als de woonplaats met daar natuurlijk een spatie tussen.

Hier volgt de juiste procedure:

Wij gaan er vanuit dat u in cel C3 de postcode hebt staan en in cel D3 de woonplaats. Handel dan als volgt:

Typ in cel E3 het '= ' teken.
Hierna wijst u cel C3 aan.
Typ dan het '&' teken, een dubbel aanhalingsteken, twee spaties en opnieuw een dubbel aanhalingsteken, en weer een '&' teken.
Wijs cel D3 aan en druk op Enter.

De formule wordt: =C3&" "&D3. De betekenis hiervan is: vul de waarde uit C3 in, voeg hieraan twee spaties toe en vul tot slot de waarde uit D3 in. In de cel verschijnen de postcode en de woonplaats, netjes gescheiden door twee spaties. Als u van échte formules houdt kunt u ook het volgende doen:

=TEKST.SAMENVOEGEN(C3;" ";D3).

Voor mensen die dit in het Engels willen doen : de formule heet CONCATENATE

Hoe schrijf ik poëzie?

Iedereen heeft wel een poëet in zich, alleen komt het bij sommigen minder goed tot uiting dan bij anderen.

Voor dichters is niet alleen de inhoud van de tekst belangrijk, maar ook de vorm waarin hij gegoten is. Dat geldt voor proza-schrijvers natuurlijk ook wel, maar voor dichters geldt dat in veel sterkere mate. Dichters hebben de neiging veel te vertellen in weinig, goed gekozen woorden. Gedichten heten niet voor niets 'gedichten': ze zijn 'gedicht' en moeten door de lezer 'geopend' worden. Voor dat 'openen' van gedichten heeft de lezer twee gereedschappen tot zijn beschikking.

Wil je ook weten welke?

Ten eerste kan hij zijn kennis over beeldspraak en stijlfiguren gebruiken.
Daarnaast kan hij zijn kennis over rijm, metrum en strofenbouw gebruiken. Op de website Poëzie van het Collegenet vind je een goed overzicht van de verschillende soorten gedichten.

zaterdag 11 april 2009

Leerstoornissen

Volgens studies zou ongeveer 1 op 4 kinderen in Vlaanderen een leerprobleem hebben. Heel wat van deze leerstoornissen hebben verschillende achtergronden en oorzaken en krijgen vaak een dure naam (en angstaanjagend etiket) opgekleeft : dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ADHD, NLD, autisme...

Maar wat verstaan we daaronder ?

Elke maandag zullen we één van deze problemen toelichten. Vandaag : dyslexie

Dyslexie (onterecht ook wel als woordblindheid aangeduid) is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal. Er zijn verschillende vormen van dyslexie met verschillende oorzaken.

Dyslexie komt vaker voor dan gedacht: zowat 5 à 10% van de schoolgaande jeugd zou ermee te kampen hebben. En helaas is het geen fenomeen van voorbijgaande aard, maar een blijvend probleem bij het leren lezen en schrijven dat beslist niet vanzelf overgaat.

Er zijn heel wat interessante websites waar je meer informatie kan vinden. Op Dyslexieweb wordt bijvoorbeeld in concrete en duidelijke termen een aantal hulpmiddelen aangereikt. Het Klokhuis richt zich eerder op jonge kinderen, en heeft een mooie website die op een eenvoudige manier interessante dossiers bespreekt.

Bent u zelf dyslexisch of bent u ouder van een dyslexisch kind ? Dan hebt u misschien nuttige info die u wil delen met ons.

Hoe geef je antistress massage

Eén van de leukste dingen die ik geleerd heb, is het geven van massages. Later zal ik wel eens vertellen hoe het begon, het is een heel bijzonder verhaal. Maar voor vandaag wil ik me beperken tot 1 specifieke vorm : de anti-stress massage

Anti-stress massage is een combinatie van verschillende massage technieken, die we op een later tijdstip zullen behandelen. Ik bedoel dan voornamelijk de Californische massage, shiatsu, reflexologie, sensitieve massage en healing.

Het is een ontspannende massage van het hele lichaam, waarbij een gevoel van totale rust gecreëerd wordt.
Je wordt gemasseerd in je totaliteit als mens, met een respectvolle aandacht. Bij de massage krijgen de structuur en de samenhang van je lichaam speciale aandacht waardoor deze massage ook sterk verbindend en helend zou werken.
Je leert je lichaam aanvaarden zoals het is, met al haar gebreken en sterke punten.
Belangrijk is te beseffen dat deze massage geen kinesitherapie, geen sportmassage en dat ze ook absoluut geen enkele seksuele bedoeling heeft.

Wat heb je nodig ?

- goedverwarmde kamer
- zachte relaxerende achtergrondmuziek
- warme olie

Je ligt comfortabel en hebt de tijd om tot jezelf te komen. Je mag je spanningen laten wegebben en je overgeven aan veilige handen die met zachte, diepgaande bewegingen de verschillende delen van het lichaam masseren. Warme olie helpt om de soepele glijdende bewegingen te bekomen, terwijl de etherische olie een kalmerende werking bevordert. Bij voorkeur gebruikt u etherische olieën die rustgevend werken, zoals Amandel-, Zonnebloem- en Macadamia-olie met o.a. Lavendel, Spijklavendel en Palmarosa. Persoonlijk werk ik vaak met olie van Weleda, maar probeert u zelf maar eens verschillende merken uit.

Grote bewegingen verbinden de verschillende delen van het lichaam en benadrukken de samenhang ervan als geheel. Na de massage wordt je afgedroogd en warm toegedekt.
Zorg dat je de tijd en ruimte geeft om deze totaalindruk te laten bezinken.

De verschillende vormen van YOGA

Er bestaat niet zoiets als één manier om te mediteren. Je moet de manier vinden die bij jou persoonlijk het beste past. Mediteren kan op vele manieren, plaatsen en momenten, en er bestaat een oneindige hoeveelheid aan meditatietechnieken, die je voor evenzoveel doeleinden kan gebruiken.

Om je toch een beetje wegwijs te maken in de 'meditatiejungle' vind je hieronder de verschillende meditatieve technieken verdeeld in vijf groepen te verdelen. We zullen elke week een andere groep bespreken

De Lijst

1. Concentratiemeditaties voor het leegmaken van de geest
2. Inzichtmeditaties voor het observeren van de geest
3. Inzichtmeditaties voor contemplatie en zelfonderzoek
4. Meditatie in beweging
5. Doelgericht mediteren

Vandaag :

1. Concentratiemeditaties voor het leegmaken van de geest

Het maakt niet uit welke meditatieve techniek je kiest, de basis van alle technieken is focus en aandacht. Daarom moet je we allereerst werken aan de vaardigheid van concentratie via meditatie oefeningen. We moeten leren focussen om de oneindige stroom van gedachtenspinsels tot rust te brengen en om de gedachten te kunnen afbakenen tot enkel de gedachten die voor het moment relevant zijn. Het leegmaken van onze geest d.m.v. focus en concentratie is voor velen het moeilijkste en misschien ook wel het belangrijkste aspect van mediteren.

Het is daarom niet verwonderlijk dat het overgrote deel van alle meditatietechnieken zich richt op dit aspect. Naast de vaardigheid van focus en concentratie moet je ook leren je gedachten zonder een oordeel te waarnemen en te accepteren.

U kan uw concentratie verbeteren door één van de volgende technieken toe te passen :

- focus op lichamelijke senstaties (bijvoorbeeld Bodyscan meditatie)

- focus op ademhaling (Healing Breath meditatie, Ademhaling tellen,...)

- focus op een object (vlam-meditatie)

- focus op een geluid, woord of zin (mantra meditatie)

vrijdag 10 april 2009

Vista is de nieuwe Windows

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 11/11/2006

3 jaar nadat hij als opvolger van Windows XP op de markt had moeten komen, werd vandaag in Brussel het totaalpakket LOVE voorgesteld. LOVE is een acroniem en staat voor Windows Live, Office 2007, Windows Vista en Exchange Server 2007.

Goed nieuws voor alle Microsoft certified Trainers, die er de komende jaren meer werk bijkrijgen, minder goed nieuws misschien voor iedereen die weer moet upgraden en computer handleidingen aanschaffen.

Wat heeft de opvolger van Windows XP eigenlijk te bieden ?

- Sharepoint, een toepassing die virtuele werkgroepen toelaat waardoor documenten online kunnen gedeeld worden tussen collega's;
- eenvoudiger en krachtiger zoekfuncties;
- veiliger dan Windows XP (lijkt me niet moeilijk) :>

Wat is Mindmapping?

Mindmap

Mindmapping is een grafische weergave die helpt bij het studeren of bij het structureren van informatie. Men begint vanuit een centraal punt en werkt via "wortels" en "takken" dit onderwerp uit.

Wat kan je er mee doen ?

Ik gebruik het nu al een tijdje voor verschillende toepassingen (reisvoorbereidingen, lesschema's, coördinatie,...) en zou niet meer zonder kunnen.

Meer info vind je op Wikipedia, Geert Kraeye, VWO-campus,..

Voor wie het ook eens wil proberen, er zijn gratis Mindmap programma's op de markt.

Ik gebruik dit programma : Freemind.
Opgepast : het is wel heel belangrijk dat u minstens over Java 1.4 beschikt (op de website wordt dit duidelijk uitgelegd)

donderdag 9 april 2009

Zal het Nederlands ooit verdwijnen?

Momenteel worden er over de hele wereld ongeveer 6000 verschillende talen courant gesproken. Optimistische wetenschappers voorspellen dat er tegen het jaar 2100 nog ongeveer 3000 hiervan zullen overblijven, en de pessimisten denken aan 600.
Betekent dit het einde van het Fries ? Of zelfs het Nederlands ?

Overal zien we reclame in het Engels, en we horen steeds vaker dat bijvoorbeeld het Spaans, Chinees en zelfs Arabisch aan een nieuwe opmars bezig is. Zullen deze talen als kannibalen onze minderheidstalen verslinden?

De Europese Unie gebruikt momenteel 20 werktalen. Hoeveel geld zou er bespaard kunnen worden als we het Engels zouden invoeren als bestuurstaal ? En wat zouden de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid, voor het taalgebruik, voor het voortbestaan het het Ests, het Nederlands of zelfs het Italiaans ?

Allemaal vragen waar ik graag met jullie zou over willen praten. In hoeverre kan een taal een bedreigde diersoort zijn ? Kennen jullie talen die de laatste jaren verdwenen zijn ? Spreken jullie nog dialect en dreigt die communicatievorm ook te verdwijnen ?

De Ideale Job

Wachten op de ideale job is een beetje zoals wachten op Godot. Heel wat pas afgestudeerden zoeken naarstig naar een perfecte job (goed) maar staren zich vaak blind op de invulling van hun idealen. Een goed salaris, fijne extralegale voordelen, een sportieve wagen en toffe collega's. Maar hebben we dat allemaal wel nodig ?
Is het niet beter in de tussentijd een "minderwaardige" job te aanvaarden, zodat je enerzijds wat geld verdient en anderzijds toch ook wat ervaring kan opdoen ? Of is het toch beter om al je energie te steken in de zoektocht naar de ideale job ?

Wat denken jullier hiervan, en wie onder ons kan zeggen dat hij de ideale job heeft gevonden ?

Hoe word je een topverkoper?

Dale Carnegie, auteur van business boeken zoals "Zo maakt u vrienden en goede relaties" en "het succes zit in je" bracht een aantal jaren geleden een boek uit met de klinkende titel : "Zo wordt u een topverkoper".

Wil je weten hoe jij een topverkoper wordt?

In het boek ging hij op zoek naar de het antwoord op 2 cruciale vragen : 'Hoe kan ik meer transacties sluiten?'en 'Hoe kan ik bezwaren wegnemen?' Het antwoord op beide vragen is: leer actief en creatief meedenken met de wensen van de prospect of klant. Van de lessen in dit boek leert men:

  • waar prospects en klanten te vinden zijn

  • hoe je een vooronderzoek doet

  • hoe je de persoon die de beslissingen neemt bereikt

  • hoe je zich een win-win systeem eigen maakt

  • hoe je een solide relatie met uw klant opbouwt

  • hoe je vaststelt wat de klant precies nodig heeft

  • hoe je uw concurrenten voorblijft.


En jij ? Ben jij een topverkoper ? En wat zijn jouw truukjes en tips ?

woensdag 8 april 2009

Woorden Tellen in Word

Vertalers, studenten, tekstschrijvers en journalisten vinden het handig om te weten hoeveel woorden er in een tekst staan. Vroeger kregen we van onze prof de opdracht op 1000 woorden te tikken en dat was soms gekkenwerk om dat juist te bereken. Ook voor het op maat maken van teksten voor bijvoorbeeld een webpagina of brochure, kan het handig zijn om te weten hoe lang een tekst (al) is.

Lees hier hoe u dit makkelijk kan oplossen in Word.

U kunt natuurlijk de gebruikelijke manier hanteren:

Kies in het menu Extra >> Woorden tellen.
In het dialoogvenster Woorden tellen krijgt u onder het kopje Statistieken het aantal pagina's, woorden, tekens (exclusief spaties), tekens (inclusief spaties), alinea's en regels van het onderhavige document gepresenteerd.
Klik op Annuleren of het sluitteken om het dialoogvenster te sluiten.

Er is nog een ander hulpmiddel voor het tellen van woorden, namelijk de Werkbalk "Woorden tellen". Door deze werkbalk via Beeld >> Werkbalken >> Woorden tellen aan te zetten, wordt een werkbalk met een pull-down menu met daarnaast een knop Opnieuw tellen getoond.

Door tijdens het typen regelmatig op de knop Opnieuw tellen te klikken weet men precies wat de status is. Via het pull-down menu kan men ook het aantal tekens (geen spaties), tekens (met spaties), regels, pagina's en alinea's bijhouden.

Welkom in meer dan 200 talen

Welkom, Willkommen, Bienvenue...

Dit is het allereerste artikel op deze splinternieuwe website, en een perfecte gelegenheid om ons even voor te stellen.

LevensLangLeren is een nieuw project voor iedereen die wat met lesgeven te maken heeft. Leraars en docenten zijn hier van harte welkom om wat te komen grasduinen, maar leerlingen en studenten vinden hier vast ook heel wat interessant materiaal.

Ik weet nog niet hoe deze website zal groeien, maar één visie heb ik wel : een toffe plek waar het gezellig vertoeven is en waar je over alles en nog wat kan bijleren.

Want je bent nooit te oud om iets te leren !

Getekend : Moviemaniac

En voor iedereen die "Welkom" wil zeggen in 325 talen kan hier terecht : Hospitality Exchange

dinsdag 7 april 2009

The Most Hated Internet Words

British pollsters YouGov questioned 2,091 adults earlier this month for the poll commissioned by the Lulu Blooker Prize, a literary award for books, which released the results in a statement.

Earlier this month, the growing use of words inspired by cyberspace was highlighted when the Collins English Dictionary announced that a string of them would be included in their ninth edition.

Can you guess which words were most hated ?

"Blog", "netiquette", "cookie" and "wiki" have been voted among the most irritating words spawned by the Internet, according to the results of a poll published Thursday.

Topping the list of words most likely to make web users "wince, shudder or want to bang your head on the keyboard" was folksonomy, a term for a web classification system.

"Blogosphere", the collective name for blogs or online journals, was second; "blog" itself was third; "netiquette", or Internet etiquette, came fourth and "blook", a book based on a blog, was fifth.

"Cookie", a file sent to a user's computer after they visit a website, came in ninth, while "wiki", a collaborative website edited by its readers, was tenth.

De DT-regel

Ik krijg het langzaam op mijn heupen van mensen die beweren dat de dt-regel zo moeilijk is. Er is eigenlijk helemaal niets moeilijk aan, het is gewoon een kwestie van gezond verstand te gebruiken.

Voor al wie er nog problemen mee heeft : hier is de regel


Enkele basisprincipes :

1. Tegenwoordige tijd :

ik = stam / Jij = stam+t / hij = stam+t
vb. werken : ik werk / jij werkt / hij werkt
vb. worden : ik word / jij wordt / hij wordt
vb. zitten : ik zit / jij zit / hij zit

2. Inversie (bij vragen bijvoorbeeld)

ik = stam / Jij = stam / hij = stam+t

vb. werken : werk ik ? / werk jij ? / werkt hij ?
vb. worden : word ik ? / word jij ? / wordt hij ?
vb. zitten : zit ik ? / zit jij ? / zit hij ?

3. NOOIT een 'd' toevoegen in de tegenwoordige tijd ! Nooit !

4. Voltooid tegenwoordige tijd en verleden tijd

Vergeet alle moeilijke regeltjes over 't kofschip en laat ook 't fokschaap maar op stal staan, hier zijn de enige twee regels die je moet onthouden :

- nooit een "dt" zetten in de voltooid tegenwoordige tijd of verleden tijd;
- vervoeg het werkwoord gewoon in het verleden. Wat je hoort, is wat je moet schrijven in de voltooid tegenwoordige tijd.

Enkele voorbeelden :
- het werkwoord "gebeuren". In het verleden zeg je : "het gebeurde". Je hoort een "d". Dus schrijf je ook een "d" in de VTT : "het is gebeurd".
- het werkwoord "branden". In het verleden zeg je : "het brandde". Je hoort een "d". dus schrijf je ook een "d" in de VTT : "het heeft gebrand"
- het werkwoord "werken". Verleden = het werkte. Je hoort een "t", dus "ik heb gewerkt".

Superstition about Pregnancy

Here is a small selection of common superstitions concerning pregnancy:

1. Don't take a bath if you are pregnant.
2. If the weather is stormy or the moon is full, you are more likely to go into labor, even if you are weeks away from your due date.
3. Avoid spicy foods — they can trigger labor before you are ready.
4. Avoid bumpy car rides — they can trigger labor; or, labor can be triggered by being bumped in the abdomen or by lifting groceries.
5. You can determine your baby's gender by the position of sexual intercourse when the baby was conceived, and by how your baby is situated in the womb.

donderdag 2 april 2009

Testfreaks, een uitstekende site voor recensies en testresultaten

Indien u op zoek bent naar betrouwbare beoordelingen en testresultaten van nieuwe gms's, games, home audio, televisies of dvdspelers, dan kan u bij heel wat verschillende websites terecht, al dan niet in het Nederlands. Er zijn er namelijk zoveel, dat het moeilijk wordt om door de bomen het bos te zien.

Vandaag zullen we Testfreaks.nl onder de loepe leggen, een community die productinformatie en reviews verzamelt van meer dan 60 landen en duizenden bronnen om het best mogelijke advies te geven. Welkom bij onze test.

Als experiment nemen we de Canon 40D, één van de beste semiprofessionele camera's die er momenteel op de markt zijn. Wat gebeurt er als die omschrijving in de zoekfunctie intikt.

Onze opmerkingen

- de zoekfunctie werkt uitstekend. Hij vindt de camera dadelijk, en er staat verder geen storende uitleg bij. Gewoon 1 klik en je hebt een degelijk overzicht.

- een score geeft dadelijk aan of dit een produkt is dat in de TestFreak community waardering krijgt. Opmerkelijk is wel dat de score op het eerste zicht niet erg logisch is. Zowel bij de gebruikers als de experten scoort hij sterk, maar toch krijgt hij een relatief lage score in de eindbeoordeling. De verklaring is dat er een ingewikkeld algoritme wordt gebruikt waarbij bijvoorbeeld oudere toestellen een lagere score krijgen. Dit betekent dat een oude televisie, die 5 jaar geleden nog een score zou hebben gekregen van 9, nu maar 7.5 meer waard is.

- er is een Wikifreak omschrijving, die kort en bondig objectieve informatie geeft over het produkt. Dit is heel degelijk, omdat lezers hier geen verkoopspraatjes verwachten maar correcte informatie. Gelukkig is er ook een omschrijving van de fabrikant terug te vinden, zodat beide vergeleken kunnen worden

- de gebruikersomschrijving is héél praktisch, omdat je hier informatie vindt die je als gebruiker nodig hebt: wat vinden gebruikers zoals mezelf over dit produkt. Heel vaak krijg je hier dan ook de antwoorden op vragen die een doorsnee gebruiker zou stellen

- de expertenbeoordeling is hét paradapaardje van Testfreaks.nl en de beste reden om deze website dadelijk toe te voegen aan je favorieten. Hier vind je recensies terug van bekende en minder bekende tijdschrijften, technische blogs enz...
Voor onze test met de Canon EOS 40D staan er meer dan 150 reviews. Een paradijs om in te grasduinen, én toch overzichtelijk dankzij de korte inhoud en de score die steeds zichtbaar is.

- de mogelijkheid om deze informatie dadelijk te delen op je blog via del.icio.us, furl, facebook of Windows Live bijvoorbeeld, maakt dit extra aantrekkelijk.

Conclusie: Testfreaks.nl is nog in haar bèta fase, maar overtuigt door haar degelijkheid, aanbod én gebruiksvriendelijkheid. Uittesten zou ik zeggen!