woensdag 5 april 2017

De 5de Linie op 17 mei 1940

Onderstaande tekst komt van Wikispaces: 18daagse Veldtocht

Staf/5Li

Na een nachtmars van 40 km komen de eenheden van het 5Li vanaf 07u00 aan te Humbeek. Het regiment krijgt te horen dat de tijdelijke verdediging van het Kanaal van Willebroek tussen Tisselt en 't Sas verzekerd zal worden door het 1ste Regiment Grenswielrijders (1CyF) . versterkt met het IIde Bataljon en het Pl Vkr van het 2de Regiment Jagers te voet (2J) die zich bij de sluizen van 't Sas opstellen. Het 5Li hoeft zich geen zorgen te maken voor de beveiliging van zijn rustkantonnement. In de late namiddag loopt het fout wanneer de Duitsers bij verassing het kanaal oversteken bij 't Sas en het kantonnement van II/5Li te Humbeek aanvallen. Bij deze verrassingsaanval sneuvelen 22 militairen van het 5Li.

I/5Li

Het I/5Li dat deel uitmaakte van de achterhoede van de 2Div en in stelling gebleven was langs de Rijmenamsesteenweg krijgt om 02u00 het bevel om zich terug te plooien. Dit gebeurt onder dekking van artillerievuur van de IIde Groep van 2A die zich nog met enkele vuurmonden te Boortmeerbeek bevonden. De mars verloopt richting Elewijt om via Verbrande Brug het Kanaal van Willebroek over te steken en alzo Humbeek te bereiken. De lange mars duurt 8 uur. I/5Li kan zich reorganiseren en genieten van een rustpauze tot 19u00 wanneer ze vertrekken voor de tweede etappe van de mars naar Gent. De tocht gaat via Wolvertem, Merchtem en Aalst naar Gijzegem achter de Dender. In Gijzegem wordt opnieuw een rustpauze ingelast.

II/5Li

Rond 15u00 wordt het II/5Li opgeschrikt door geweervuur. Er wordt onmiddellijk aangenomen dat de Duitse troepen het Kanaal van Willebroek overgestoken zijn en het rustkantonnement aanvallen. De 5de, 6de en 7de Cie ontplooien zich richting kanaal, samen met een sectie mitrailleurs van de 8ste Cie. De andere mitrailleurs bevinden zich nog in de colonne met het paardengerij. De oorzaak van de verrassing ligt in het feit dat de brug over het Kanaal van Willebroek nabij de sluizen van 't Sas, die om 11u20 tot ontploffing werd gebracht, niet voldoende vernietigd was en zelfs de overtocht van voertuigen en lichte tanks toeliet. Hierdoor kon het 1CyF en II/2J de vijand niet tegenhouden.

Een uur later bereikt de voorhoede van het IIIde Bataljon van het 26ste Duitse Infanterieregiment het II/5Li dat de dorpskern van Humbeek verdedigt met versterking van een peloton C47 anti-tankkanonnen van de 14Cie. Het II/5 moet in moeilijke omstandigheden zijn taak verrichten in een niet voorbereide stelling. Majoor Lambert krijgt orders stand te houden tot 21u00. Het bataljon wordt nog extra versterkt door een peloton mitrailleurs van de 13de Cie en twee T-13's van het 2de Regiment Lansiers die op dat ogenblik westwaarts aan het trekken waren door Grimbergen.

De 7de Cie van Luitenant Cox wordt onder vuur genomen door Duitse mitrailleurs geïnstalleerd in de huizen op de oostelijke oever maar de schade blijft beperkt door het optreden van de T-13's. De strijd wakkert aan en van de 30 man in de eerste linie raken er slechts 15, waarvan 12 gewond, terug bij de achterste gevechtsgroepen. De rest is dood, gewond of in Duitse handen. De Duitse druk op de rechterflank van de 7de Cie wordt opgevoerd, later ook op de linkerflank met infiltraties als gevolg. In de sector van de 6de Cie blijft de situatie enigszins onder controle. Bij de 5de Cie trekt men zich terug op eigen initiatief na gevangenneming van Luitenant Louwet. Er volgt een kleine tegenactie van het peloton van Onderluitenant Lambert. Hierbij raakt de pelotonscommandant gewond, hij overlijdt later aan de gevolgen van zijn verwondingen. Omstreeks 20u00 wordt de 7de Cie van Lt Cox wordt opnieuw aangevallen en na verloop van tijd geheel omsingeld op één gevechtsgroep na. Een half uur later worden de restanten van de compagnie gevangen genomen.

Omstreeks 21u00 worden de aanvallen op de 5de en 6de Cie stopgezet. Men maakt aanstalten om zich terug te trekken, maar het II/5Li krijgt bevel om ter plaatse te blijven tot nader order. Het II/5Li blijft uiteindelijk ter plekke tot 03u00 om in de vroege morgen van 18 mei terug te trekken naar Gijzegem. II/51Li vormt nu de achterhoede van de 2Div tot aan de Dender. Door de verdedigende acties van het II/5Li aan het Kanaal van Willebroek zijn de vijandelijke gepantserde eenheden aan de overkant van 't Sas het kanaal niet kunnen oversteken. Hierdoor zijn deze eenheden er niet in geslaagd de terugtocht van de 2de Infanteriedivisie in gevaar te brengen. Bij de 5Cie sneuvelen de Soldaten De Deckers en Schellens, bij de 6Cie de Onderluitenant Lambert en de Soldaten De Wachter, Dingenen, en J. Lenaerts bij de 7Cie Sergeant Van Raemdock , de Korporaals Dingemans, F. Lenaerts, Leten en Renne en de Soldaten De Colfmaker, De Roovere, Hermans, Laeremans, Lemmens, Lottin, Pockele, Van Reet en Withagels en bij de 8Cie de Soldaat De Windt. Soldaat De Marre van I/5Li die de verplaatsing met II/5Li uitvoerde komt eveneens om tijdens de gevechten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten